List otwarty Wojciecha Siudmaka

Pierwotnie opublikowano 24 października 2009

21-08-2007

Sztuka może wyrazić Pokój na nieskończoną liczbę sposobów.

Moje przesłanie dla Pokoju przyjęło formę obrazu oraz rzeźby; w obu formach zatytułowanych „Wieczna miłość”. Są one elementami leżącymi u podstaw Światowego Projektu Pokoju.

Wierzę, że uniwersalny przekaz Projektu pozwala mi na zwrócenie się do Was o szczodre udzielenie Waszych talentów. Wasze koperty „Wszechświat obserwuje Ziemię” zaprezentują wyjątkową i potężną wizualną jedność. Sztuki wizualne są językiem uniwersalnym, a emocja, którą rozsyłają przewyższa wszystko.

Wasze obrazy, rysunki lub kaligrafie zostaną reprodukowane bezpośrednio na kopertach. Wyrażą one Wasze wizje Piękna, Harmonii lub Pokoju. Możecie wykorzystać Waszą wyobraźnię i namalować Kosmos, harmonię Muzyki Sfer, wszechobecność Złotego Numeru…

Powinna to być spontaniczna i osobista wizja. Możecie wybrać technikę, jaką tylko zechcecie.

Wasze listy zostaną w ramach Projektu dodane do wystaw w „Miastach Pokoju” oraz w „Miastach niosących Pochodnię Pokoju”. Zostaną włączone do albumu publikującego najlepsze z prac. Strona internetowa www.siudmak.fr przedstawia całość Projektu „Wieczna Miłość”. Pomoże to Wam zrozumieć moją drogę, rozmiar oraz powód tej inicjatywy na rzecz Pokoju.

Wojciech Siudmak

Wszystkie informacje na temat Światowego Projektu Pokoju „Wieczna miłość” znajdziecie pod adresem www.siudmak.fr

Obszerny opis zostanie opublikowany, już wkrótce, w czternastym numerze magazynu „Znakomiks”